आपण आपल्या प्रतिक्रिया खालील फाॅर्म भरून पाठवू शकता. आम्ही आपल्याशी लवकरच संपर्क करू.
Message:
पत्र व्यवहारासाठी पत्ता

C/o गुरुकिल्ली अॅकडमी
सामाजिक वणीकरण कार्यालयाच्या बाजुला,
सम्राट चौक, शाहुनगर बीड
तालुका: बीड, जिल्हा: बीड. महाराष्ट्र-४31 122
संपर्क क्र. 02442 - 659393 / 233393 | ई-मेल: feedback@mhjob.inManaged Services By: Samikshaa Softwares